Stor feiring av Kristi Legemes og Blods fest

Søndag 19. juni ble det både høytidelige messer, en felles prosesjon kl. 12 mellom de to høymessene på norsk og polsk og grillfest i hagen etter begge høymessene

Det ble en høytidsdag med flott vær, denne søndagen. Så bra, siden det også ble prosesjon rundt hele Enerhaugen. St. Josephmennene hadde bygget fire altre som var fordelt langs veien.

I sin preken fortalte p. Ragnar litt om bakgrunnen for festen som har sitt utspring i Skjærtorsdag og Jesu siste måltid med disiplene. “Vi går ut på gaten for å vise det helligste som vi har”, sa sognepresten. “La oss glede oss over å være delaktig i det vi bringer ut til menneskene.”

Det ble sunget og bedt på mange ulike språk under prosesjonen.

Tilbake på kirkebakken ble det grillfest med burgere og pølser og mange velsmakende kaker. Mange ansatte og frivillige har vært i sving for å stelle istand denne flotte festen.

St. Josephmennene brukte store deler på lørdagen for å bygge opp de fire altre – og på søndagen for å ta dem ned igjen. Altre ble pyntet nydelig med blomster. Til festen ble det satt opp grill og bord, det ble bakt mange kaker, pølser og burgere ble grillet. Organisasjonen hadde menighetsrådet tatt seg av. Det var mange som jobbet bak kulissene. Tusen takk til dere alle!