Kunngjøringer for sommeren 2022

 • Mandag 15. august – Jomfru Marias oppdagelse i himmelen.
  Vi feirer messe på norsk kl. 18:00 og messe på polsk kl. 19:00


 • Kirkens åpningstider og kontortid i perioden 20.06. – 20.08.
  Kirken åpnes hver dag ca. kl. 10.00 og stenges etter kveldsmessen kl. 18 eller 19
  Kontortid og telefontid er tirsdag-fredag mellom kl. 10-14. Mandag er kontoret stengt.
 • Messer i St. Hallvard kirke om sommeren:
  Søndag: 09:30 familiemesse, 11:00 høymesse, 10:00 messe på ukrainsk (lille sal) 13:00 messe på polsk, 16:00 messe på engelsk, 19:00 messe på polsk
  Tirsdag-torsdag: 18:00 messe på norsk
  Fredag: 18:00 messe på norsk, 19:00 messe på polsk
  Lørdag: 11:00 messe på norsk, 18:00 messe på norsk, 19:00 messe på polsk

 • Vi ønsker velkommen vår nye kapellan p. Henry ZawMin. Han begynner i St. Hallvard 1. august. Vi ber for ham og håper alle tar godt imot p. Henry.
 • I perioden 06.07. – 10.08. blir det ikke messe kl. 11 på onsdager
 • Det er ikke messe på Nesodden søndag 17.07.
 • Messe i Holmlia kirke er hver søndag kl. 18:00
 • Kirkekaffe er hele sommeren.
 • Kontaktklubben starter opp igjen onsdag 17.08.
 • Skriftemål og samtale med prest avtales individuelt.
 • Felles prosesjon for St. Olav, St. Johannes og St. Hallvard menigheter til ære for Jomfru Maria er lørdag 20. august.