Kall og frihet – hvordan henger det sammen?

P. Andreas viser den viktige sammenhengen i de tre lesningene fra siste søndag

Søndagens tekster finner du her.

I første lesning hører vi om profeten Elija som får oppdrag til å salve sin etterfølger Elisja som profet. Den rike Elisja sier ja til utnevnelsen, bryter med sin fortid, og tar farvel med sin familie og tjenestefolk. Han følger kallet av egen fri vilje.

I evangeliet (Luk 9,51-62) handler det om mennesker som ønsker å følge Jesus, men vet ikke hva det innebærer, hva det krever av dem. Jesus er radikal: Når vi sier ja, så må vi gjøre det fullt og helt.

Men friheten er der, vi kan si ‘nei’. Det gjorde for eksempel befolkningen i det samaritanske landsbyen som ikke ville gi Jesus og sine ledsagere husly hos dem. Da disiplene ønsker å straffe disse motstridige menneskene, forbyr Jesus dette.

I andre lesning hører vi Paulus si at vi er kalt til frihet. Paulus presiserer: Det er friheten til å elske hverandre og å la seg lede av Ånden. Også Paulus innprenter oss: Hvis vi velger å følge Guds vei, så må vi gjøre det helt og holdent, uten ‘hvis’ og ‘men’.

Etter messen var ble vi invitert til en ypperlig kirkekaffe. Det var den filippinske gruppen som sto for den. Dessverre var det ikke så mange i messen denne søndagen. Dermed ble det heller ikke fullt i menighetssalen. Synd, fordi det var mange fine kaker og ulik bakst. For dem som ikke ønsket noe søtt, ble det nudler med grønnsaker. Tusen takk til dere og de andre gruppene for mange hyggelige stunder etter messene!

P. Andreas med den filippinske kirkekaffegruppen, fra venstre: Emilia Sæter, Merle Høgdahl, Filotea Narciso, Norli Gravador, Maria Wisting og Rosita Andersen

Kirkekaffe skal det bli hele sommeren, for et flott tilbud!