Månedlig Arkiv: juni 2022

Når den hellige Ånd, sannhetens Ånd, kommer…

… skal han veilede dere til hele sannheten (Joh 16,13)

I lesningene i dag hører vi at både Paulus og Jesus holder avskjedstaler. Å ta avskjed er noe som gjør inntrykk, er ofte vemodig og til tider smertefullt. Avskjed tar vi noen ganger med et tungt hjerte, med sorg og gråt.

Både Jesus og Paulus – med døden foran øynene – gjør noe spesielt idet de tar avskjed: De ber for dem de må forlate. De overgir dem i Guds gode hender og ber Gud om at han måtte beskytte og bevare dem.

For en god måte å ta avskjed på!

Jesus går enda lengre og ber om at de, som han forlater, må helliges gjennom sannheten. Hva er sannhet? Så har allerede Pilatus spurt Jesus. Evangelisten Johannes forteller oss at Jesus er «veien, sannheten og livet». Vi blir altså helliget gjennom Jesus Kristus. Vår tro på Jesus helliggjør oss!

Vi burde også huske Jesu ord om at det er talsmannen, den hellige Ånd, som skal veilede oss til hele sannheten. Henvender vi oss i bønn til den hellige Ånd, så blir vi opplært i alt som fører oss til et hellig og lykkelig liv.

Det er viktig å ta bevisst avskjed. Det gjør godt å be med og for dem vi tar avskjed med. Det er nok med den lille bønnen: Kom, hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ild (se gårsdagens innlegg).

Lesningene finner dere her.