Månedlig Arkiv: juni 2022

Vellykket pilegrimstur til Ringerike 18. juni

Etter en lang pause grunnet koronavirus var St. Hallvard menighet igjen på tur

Mer enn 30 glade pilegrimer bega seg tidlig lørdag i strålende sommervær på pilegrimsferden til Stein gård og Bønsnes kirke. Det var først en times bussreise til Steinsletta der vår guide Torunn Bratli allerede ventet på oss. I bussen ble det sunget og bedt Laudes som seg hør og bør.

Pilegrimsgruppen foran Stein kirkeruine, bilde HHM

P. Andreas oppfordret i sin preken i Bønsnes kirke at vi er kalt til å gå ut og se. Å fornemme Guds skaperhånd overalt. Det er ikke vanskelig på en så fin dag. Men det gjelder også andre dager, andre tider. Vi må venne oss til at Gud vil gå med oss, fortalte presten. Det må øves, slik at vi fornemmer det mer og mer.

For pilegrimsgruppen var det en flott dag å begynne med nettopp denne øvelsen. Og det blir flere turer fremover hvor vi kan øve oss. Vi takker p. Andreas for at han ville være med oss og alle dere som gjorde turen til en fin opplevelse! Hilsen fra deres arrangører Frøydis og Helga.

Se flere bilder og les mer om turen her.

Ukens pave Frans

La oss ofte påkalle Den hellige ånd

Jeg oppfordrer dere alle til å påkalle Den hellige ånd ofte i løpet av dagen. Hans gode og skapende styrke lar oss gå ut av oss selv og være et trøstens og håpets tegn for andre.

Pave Frans, pinsen 2022

Foto: CNS/Paul Haring
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Festen for den hellige Treenighet

Gud er relasjon, en kjærlighetens relasjon. P. Ragnars preken siste søndag 12. juni

I dag har jeg lyst å preke over noe annet. Hvorfor? Jo, fordi treenighet er et vanskelig tema.

Graham Green beskriver i sin bok ‘Monsignor Quixote’ en slags allegori for Treenigheten. To personer reiser sammen i bilen Rosinante. De har med seg tre rødvinsflasker til en bedre middag. Disse tre flaskene er umulig å skille fra hverandre. Deres innhold er helt identisk, de kommer fra samme rødvinsfat og er fylt på flaske samtidig. De to personene må selvsagt prøve alle tre flasker. Hvordan det ender, behøves ikke å beskrive mer detaljert.

Treenigheten gir et bildet på det kristne liv. Det dreier seg om en ytre enhet og en indre enhet. Den ytre enheten er vi alle, sammenbundet som Kristi legemet. Den indre enheten er jeg med mine egenskaper.

Kanskje kan vi nærme oss temaet ved å spørre: Hva betyr Treenigheten for oss, for meg?

I St. Hallvard menighet er vi så heldig å ha et stort mangfold av mennesker fra ulike verdensdeler og kulturer. Vi kan være sammen med hele verden. Det er et liv i den hellige Treenighet.

Gud er relasjon, en kjærlighetens relasjon. Vi skal leve innenfor denne relasjonen.

Og kommunionen er forsmak på enheten med Gud. Enheten blir på denne måten synlig.

La oss be om at vi alle vokser mer og mer sammen, amen!

Ukens pave Frans

Hans vitner til alle tider

Ved å stige opp til himmelen i stedet for å forbli legemlig sammen med noen få mennesker, blir Jesus nær alle ved Den hellige ånd. Den hellige ånd gjør Jesus tilstedeværende i oss uten å være begrenset av tid og rom, slik at vi kan være hans vitner.

Pave Frans, Kr. himmelfartsdag 2022

Foto: franciscanmedia.org
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar