Ukens pave Frans

Gi håp

For å gi håp til andre er det noen ganger nok bare å være vennlig, legge til side dine egne bekymringer og prioriteringer, vise interesse, gi dem et smil som gave, si et oppmuntrende ord, skape et rom for å lytte midt i all likegyldigheten.

Pave Frans, august 2022

Foto: WikiCommons
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar