Bilder fra Mariaprosesjonen 2022

Lørdag 20. august 2022 ble den etter hvert tradisjonelle Mariaprosesjonen gjennomført. Det er de tre katolske Oslo-menighetene St. Hallvard, St. Johannes og St. Olav som står for gjennomføringen av arrangementet. Prosesjonen begynner i St. Hallvard kl. 16 og slutter med messe i St. Olav kl. 18. I år var det biskop Bernt som tok imot deltakerne og feiret messen.

Se bildene her. De ble tatt av menighetsrådslederen Dominik Wojtyczka.