Ukens pave Frans

Troens kjerne

For å fornye vår tro og vårt felles oppdrag, er vi kalt til å gjenoppdage kjernen i troen: Vårt forhold til Jesus og forkynnelsen av hans evangelium til hele verden. Dette er viktig!

Pave Frans, august 2022

Foto: Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar