Søndagsblad for søndagene 25. september og 2. oktober 2022

Merk:
Caritas-søndag 25. september. Alle søndagens kollekter går til Caritas.
Avlyste messer tirsdag 27. og onsdag 28. sept. på grunn av prestemøte på Mariaholm. Kirken vil være åpen i kontoriden 9-15.
Synodal prosess i St. Hallvard menighet. Mer info i søndagsblad og brosjyren i kirken.

sondagsblad-220925-221002