Ukens pave Frans

Atomvåpen

Jeg ønsker nok en gang å si at bruk av atomenergi til krigsformål er i dag – mer enn noen gang – en forbrytelse, ikke bare mot menneskers verdighet, men mot enhver mulig framtid for vårt felles hjem.

Pave Frans, september 2022

Foto: Daniel Ibáñez/CNA
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar