Søndagsblad for søndagene 9. og 16. oktober 2022

Velkommen til vår nye kapellan Hubert Lucjanek SVD som skal være ansvarlig for polsk sjelesorg i St. Hallvard. Vi anbefaler p. Hubert til menighetens forbønn.

sondagsblad-221009-221016