Ukens pave Frans

La oss lære av historien

Når vi står overfor faren for atomkrig, la oss lære av historien.

Også for 60 år siden var det stor spenning og usikkerhet i verden, men fredens vei ble valgt. Som Bibelen sier: “Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode, og gå på den.” (Jer 6,16)

Pave Frans, oktober 2022

Foto: CNS/Paul Haring
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar