Hva er en synodal Kirke? Pave Frans’ visjon for Kirken (2)

Delta med lidenskap og ydmykhet! Pave Frans’ preken på festdagen for Peter og Paul, 29.06.22

«Hva kan jeg gjøre for Kirken?
Ikke klage over Kirken, men være villig til å tjene Kirken.

Å delta med lidenskap og ydmykhet:
med lidenskap, fordi vi ikke må forbli passive tilskuere;
med ydmykhet, fordi det å være engasjert i menigheten, aldri må bety å stå i sentrum eller vurdere oss selv som noe bedre og hindre andre i å nærme seg.

Det er hva synodal Kirke betyr: alle har sin rolle, ingen er viktigere enn andre.
Det finnes ikke første- eller annenklasses kristne; alle har blitt kalt.”