Vet dere ikke at dere er Guds tempel?

Laterankirkens vigselsfest 9. november – Vi feirer vårt fellesskap i Kirken og som Kirken (p. Andreas)

Naturlignok – festdagens lesninger handler alle om et tempel. Laterankirken, bispedømmet Romas katedral (bilde), den eldgamle, store og flotte basilika med det berømte, åttekantete, antikke dåpskapellet utenfor, ansees som Moderkirke for oss kristne. Paven har holdt til i San Giovanni in Laterano og det pavelige palasset ved siden av i nesten 1000 år. Laterankirken er et must for alle pilegrimer som besøker Roma.

I første lesning hører vi at vann renner ut fra templet og blir etter hvert til en stor bekk som renner ned til Dødehavet. Det er noe vidunderlig spesielt med dette vannet: Det kommer rett fra templet og bringer frelse og legedom: “Alle levende skapninger som fins der den store bekken kommer, skal leve.” Fra kirken kommer levende vann som gir oss nye krefter og helbreder våre sykdommer!

I andre lesningen påstår apostelen Paulus noe stort: Guds tempel er hellig, og dette templet er – DERE SELV. Har du tenkt noen gang på deg selv som Guds tempel? Dette er en stor forpliktelse – og samtidig en utrolig glede! Gud bor i meg! Gud er nærmere meg enn jeg noensinne kunne forestille meg det. Derfor bør jeg omgås meg selv, bør jeg omgås andre, ja hele skaperverket, med hensyn, oppmerksomhet, barmhjertighet og kjærlighet.

Guds tempel blir bygget opp av levende steiner – oss mennesker. At vi er Guds tempel – det gjelder også oss som fellesskap. Når vi kommer til kirken og feirer sammen eukaristi – takksigelse, da er vi sammen Guds tempel, et hellig sted for Guds nærvær og kjærlighet og frelse. Vi kommer sammen for å minnes Jesu liv, død og oppstandelse. Vi prøver å bli mer lik Jesus som har gitt oss muligheten til å leve nær og i fellesskap med Gud.

Til slutt dagens evangelium: Jesus blir grepet av enorm sinne, da han ser hvordan mennesker oppfører seg i Guds hellige tempel. Det er faktisk penger og ikke Gud som har den største plassen i Jerusalems tempel. Det kan ikke Jesus tåle: “Da laget han seg en svøpe av rep og drev dem alle sammen ut av helligdommen, med sine sauer og okser; han strødde pengevekslernes mynt utover og veltet bordene for dem, og til duekremmerne sa han: «Få dette vekk herfra, og gjør ikke min Fars hus til en kremmerbod.»

Det er ganske sjeldent at Jesus viser sinne i evangeliene. Men han er et menneske av kjøtt og blod, drevet av den spesielle relasjonen til sin Far. “Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud!” Det gjelder å ha prioriteringene klare -spesielt i Guds tempel – særlig med bevisstheten om at jeg er Guds tempel, at Gud bor i meg!

Bilder: Wikimedia Commons
Dagens tekster: https://liturgi.info/Laterankirkens_vigselsfest_(9._november)