Ukens pave Frans

Den verste fattigdommen

De fattige garanterer oss en evig «inntekt». De hjelper oss allerede til å bli rike på kjærlighet. For den fattigdommen som er vanskeligst å bekjempe, er vår mangel på nestekjærlighet.

Pave Frans, november 2022

Foto: CNS/Paul Haring
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar