Advent er forberedelsens tid – vi forbereder vårt indre for å kunne ta imot den store gjesten!

Johannes Døperen er den dominerende skikkelsen på andre adventssøndag- p. Ragnars preken fra siste søndag

Johannes Døperen var en personlighet med et tydelig budskap. For å forberede oss på Messias’ komme trenger vi omvendelse og forandring.

Omvendelse og forandring? Vi kristne blir ofte sett på som konservative og reaksjonære. Sant er at vi er konservative i henhold til Jesu lære, våre hellige skrifter som ble tegnet ned kun få tiår etter Jesu død, de tidlige kirkelige dokumentene og pavens lære. Det er den ene siden.

Men ser vi nøye på det som Jesus sier og gjør, så gjelder det FORANDRING. Jesu første ord i det eldste evangeliet (Markus) lyder: Vend om og tro på evangeliet. Det å vende om vil si: Bli nye mennesker! Kvitt dere med gamle tankemønstre, gamle blikkvinkler! Baser deres liv på verdier som tilhører Guds rike! Praktisk innebærer det at vi må legge tilside alt det som har med vår selvopptatthet og egoisme å gjøre, vår griskhet, vår tilbøyelighet til makt, anerkjennelse og ære, vår higen etter å ha kontroll og innflytelse.


Adventstiden skal hjelpe oss til å se de tingene som hindrer – og forhåpentligvis også de tingene som fører nærmere Gud. Vi bør forberede oss ved å unne oss tid til stillhet og refleksjon, gjerne også gjennom botens sakrament. Vårt indre trenger ro og pleie for å gjøre plass til den store gjesten som skal komme – Jesus Kristus.

Gud ønsker å gi seg selv til oss. Derfor trenger vi et åpent, levende, bankende hjerte. Det ber vi om, amen.

Den utvidede filippinske gruppen stod for deilig kirkekaffe – og de hadde pyntet seg festlig. Tusen takk!