Ukens pave Frans

La oss bygge med Herren

La oss sette vår lit til universets Herre, som elsker oss så høyt, og vet at vi kan bygge noe fantastisk, noe evig sammen med ham.

Helgenenes liv viser oss dette på en vakker måte.

Pave Frans, desember 2022

Foto: catholicireland.net
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar