Ukens pave Frans

Vær fredens håndverkere

Til alle menn og kvinner av god vilje uttrykker jeg mitt ønske om at dere, som fredens håndverkere, kan jobbe, dag for dag, for å gjøre dette til et godt år!

Måtte den alltid rene jomfru Maria, Jesu mor og fredsdronningen, gå i forbønn for oss og for hele verden.

Pave Frans, januar 2023

Foto: Vatican News
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar