Pave Frans om pave Benedikt

Pave Benedikt

Hans skarpe og milde tanke var ikke selvrefererende, men kirkelig, fordi han alltid ønsket å gå sammen med oss i møtet med Jesus.

Jesus, korsfestet og oppstanden, han som lever og er Herren, var målet som pave Benedikt ledet oss mot, mens han tok vår hånd. Måtte han hjelpe oss å gjenoppdage i Kristus gleden ved å tro og håpet ved å leve.

Pave Frans, januar 2023

Foto: AP
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar