Livet er ikke et spørsmål om skjebne eller flaks, helse eller økonomi

– det er en kjærlighetshandling (pave Frans)

Jesus sier at han kom for å bringe «synet til de blinde». Det er slående at gjennom hele Bibelen, før Kristus, fortelles aldri om en helbredelse av en blind person, aldri. Det var virkelig et lovet tegn som ville komme med Messias.

Men her handler det ikke bare om fysisk syn, men et lys som får en til å se livet på en ny måte. Det er et “å komme inn i lyset”, en gjenfødelse som bare skjer med Jesus. Hvis vi tenker over det, er det slik det kristne liv begynte for oss: med dåpen, som i oldtiden ble kalt nettopp “opplysning”.

Og hvilket lys gir Jesus oss? Han bringer oss Sønnens lys: Han er Faderens elskede Sønn og lever evig. Med ham er også vi Guds barn elsket for evig, til tross for våre feil og mangler.

Så livet er ikke lenger et blindt fremskritt mot ingenting, nei. Det er ikke et spørsmål om skjebne eller flaks, nei. Det er ikke noe som avhenger av tilfeldigheter eller stjernene, nei, eller til og med av helse eller økonomi, nei.

Livet avhenger av kjærlighet, av Faderens kjærlighet, som har omsorg for oss, sine elskede barn. Hvor vidunderlig å dele dette lyset med andre! Har det slått deg at livet til hver enkelt av oss – mitt liv, ditt liv, vårt liv – er en kjærlighetshandling? Og en invitasjon til kjærlighet? Dette er vidunderlig!

Men så mange ganger glemmer vi dette, i møte med vanskeligheter, i møte med dårlige nyheter, selv i møte med – og dette er ille – verdslighet, den verdslige livsstilen. “

Pave Frans ~ Generalaudiens, 25. januar 25, 2023. Foto: Maridalsvannet, HHM