Internasjonal Bønnedag for Bekjempelse av Menneskehandel 2023

Velkommen til økumenisk bønnevandring i Trefoldighetskirken onsdag 8. februar kl. 17.00

Det er for 9. gang vi markerer denne viktige dagen. Temaet i år er

Å vandre sammen i verdighet – for å bekjempe menneskehandel

«Verdighet og frihet er en vei, en langsom og langsiktig reise som følger personen når hun eller han kommer fri fra menneskehandelens vold». Bønnevandringen er en mulighet til å vandre sammen, på tvers av religiøse tradisjoner og kulturer, for å be om oppreisning og frihet for alle mennesker, og en større bevissthet om menneskehandelens lidelser i vår felles verden.” 

I 2022 har antallet personer som lider under menneskehandel eller er i faresonen til å bli utnyttet, vokst. Grunnen er destabilisering av samfunnene gjennom krig, vold, økonomiske kriser og klimaforandring. De som flykter fra håpløse situasjoner i deres land, kan i de “trygge” land de søker seg til, lett bli ofre for dem som vil utnytte dem økonomisk eller seksuelt. Kriminelle prøver i økende grad også å lure sårbare mennesker og flyktninger via sosiale medier eller på internett.

I denne sammenhengen er vi kalt til ikke å miste håpet, men skride fremad oppmerksomt og våkent:

  • Å vandre sammen i verdighet, for å bekjempe menneskehandel. Vårt engasjement har som mål å garantere verdigheten til ethvert menneske, ikke noe unntak. Dette er vår reise.
  • Å vandre med åpne øyne for å kunne erkjenne prosessene som leder til utnyttelse og menneskehandel. Millioner av mennesker er berørt, særlig unge personer.
  • Å vandre med et oppmerksomt hjerte for å oppdage de daglige veier til tusenvis av mennesker som leter etter frihet og verdighet, omsorg, inkludering og hjelp til myndiggjøring.
  • Å vandre med håp som leder våre føtter til å ta aksjoner mot menneskehandel. Da gjenoppdager vi verdigheten og livsgleden, håpet blir frigjort og vi lar oss inspirere av unge menneskers kreativitet og åndelig styrke.
  • Å vandre sammen hånd i hånd for å bygge en kultur der vi møtes. Det leder til omvendelsen av våre hjerter og til inkluderende samfunn hvor stereotyper (en generalisert forestilling om hvordan en bestemt gruppe mennesker er) blir avslørt og enhver persons rettigheter blir forsvart.

De siste to avsnitt er oversatt fra et brev av St. Josephsøstrenes JPIC kommisjon i anledning Bønnedagen mot menneskehandel.
Bilde: https://www.uisg.org/de/news/Journeying-in-Dignity-Against-Human-Trafficking.