Jordskjelv i Tyrkia og Syria

Oppfordring til forbønn, kollekt og støtte (Caritas)

Kjære troende,
Det er med stor sorg vi ser konsekvensene av jordskjelvet i Tyrkia og Syria. Tusener av mennesker har
mistet livet og utallige har mistet sine hjem og alt de eier. Denne katastrofen rammer også samfunn
som fra før har vært sårbare og dårlig rustet til å håndtere en plutselig naturkatastrofe. Det kalde
vinterværet har også bidratt til å gjøre situasjonen enda mer brutal.

Våre tanker og bønner er med alle som er rammet av denne krisen. Vi ber om at de som har mistet
sine liv må finne hvile i Kristus og at de etterlatte, de som er skadet og alle som er rammet må finne
støtte og trøst i Gud og hos gode hjelpere.

I tragedien er vi takknemlige over at Kirken er til stedet og hjelper de som er rammet. Caritas er til
stede og bidrar i søk, redning og med nødhjelp. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om dette arbeidet.
I Kristus,

+Bernt Eidsvig, +Berislav Grgić, +Erik Varden,
Biskop av Oslo, Biskop av Tromsø, Biskop av Trondheim,