Vær villig til å forandre deg!

En liten refleksjon på Askeonsdag over Jesu ord ‘Omvend dere, for Guds rike er nær’

I utdraget nedenfor fra sin tale fra 1980-tallet De fire evangeliene, reflekterer fransiskanerpateren Richard Rohr OFM over hva det vil si å følge Jesus:

Umiddelbart etter fristelsen i ørkenen drar Jesus ut til Galilea og der begynner han å forkynne. Hans første forkynnelse er oppsummert i verset: «Omvend dere, for Guds rike er nær» (Matteus 3:2; Markus 1:15). Nettopp disse ordene hører vi i dag når vi mottar askekorset.

Det er et teologisk fullpakket utsagn. Hva betyr det “å omvende seg”? For det første betyr det ikke å piske oss selv eller å ha dårlig samvittighet. “Å omvende seg” (eller metanoia på gresk) betyr å snu, å forandre seg. Det første ordet som kommer ut av Jesu munn er forandring – vær villig til å forandre deg.

Folk som ikke er villige til å endre seg, er ikke villige til å vende seg bort fra seg selv. Det vi er forelsket i, er vanligvis ikke Gud. Vi er forelsket i vår måte å tenke på, vår måte å forklare, vår måte å gjøre ting på. …

De store tradisjonene kaller alltid folk på en trosreise for å fortsette å forandre seg. Det er ingen annen måte vi kan åpne opp for alt det Gud ber oss om. Det er ingen måte vi kan åpne opp for alt vi må lære, alt vi må erfare, med mindre vi er villige til å gi slipp på idolene fra i går og dagens idoler. Den beste beskyttelsen mot Guds neste ord er Guds siste ord. Vi tar det vi hørte fra Gud i fjor og bygger et helt system rundt det, og så sitter vi der resten av livet.

Umiddelbart etter at han begynte å forkynne, kaller Jesus på de fire første disiplene. Jesus sier bare: «Følg meg» og umiddelbart forlater de garnene sine og følger ham (Matteus 4:20). Vel, kanskje det skjedde på den måten; jeg vil ikke si at det ikke gjorde det. Men det jeg vil si er at en sann disippel vil ha den slags beredskap. …

Jeg håper vi innser at vi alle er kalt til disippelskap på samme måte. Jeg håper at vi er klare til å gi slipp på garnene våre. Hva er garnene våre? Blant annet våre sikkerhetssystemer. Fiske er Simon og Andreas’ økonomiske levebrød, og Jesus sier at man skal gi slipp på det. Han sier: “Jeg skal lære deg å fiske på en ny måte, å fiske etter mennesker” (Matteus 4:19). Det han mener, er at han kommer til å gi dem et nytt kall. Hva ber Gud oss om å gjøre? Hvor ber Gud oss om å gå?