“Jeg kan motstå alt. Men ikke fristelser!” (Oscar Wilde)

Vi får glede og frihet ved å faste! P. Ragnars preken på første søndag i fastetiden

I dagens evangelium hører vi at Jesus faster og blir satt på prøve. Han må gjennomgå de samme fristelser som Adam i paradiset og israelittene i ørkenen.

Jesus klarer seg bra. Han er da også Gud?! Vel, han er sant menneske også!

Også vi er utsatt for fristelser. Men husk følgende: Det er en forskjell på Fristelser med stor F og fristelser med liten f. Oscar Wilde sa i sin tid: “Jeg kan motstå alt, men ikke fristelser.” Det han siktet til her, er fristelser med stor F. Dette er noe vi liker. For eksempel rikdom, ære og makt.

Fristelsene med stor F er farlige og dem ble Jesus utsatt for i ørkenen.

Første Fristelse: Stille eget behov. Djevelen oppfordrer Jesus: «Er du Guds sønn, så si at disse stenene skal bli til brød.»

Andre Fristelse: Skape sin egen ulykke. Djevelen tar Jesus med på tinden til Jerusalems templet og sier: «Er du Guds sønn, så kast deg ned! Det står jo skrevet at ‘Han skal gi sine engler befaling, og de skal bære deg på hendene, så din fot ikke støter mot noen sten.’»

Tredje Fristelse: Forsake Guds plan, men velge rikdom, ære og makt. Djevelen viser Jesus alle verdens riker og lokker: «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og hyller meg.»

Det som gjelder for alle tre Fristelser (med stor F), er at vi velger bort Gud, og velger isteden oss selv.

Fastetiden vil gi oss mulighet til å være oppmerksom på denne fellen. Middelet mot vår egoisme og selvsentrethet: Selvfornektelse. Hva betyr det? Vi må ikke utnytte Gud, andre mennesker eller egen stilling!

Det handler ikke om makt, men om å tjene. Ikke om å utnytte, men elske. Det handler om å overgi oss til Guds godhet, leve i tjeneste for Gud og hverandre.

Vi får glede og frihet ved å faste! La oss be til Gud for at vi bruker fastetiden rett!