Ukens pave Frans

Guds gjerning i oss

Gjennom fastetiden er vi kalt til å svare på Guds gave ved å ta imot hans ord, som er “levende og virkekraftig” (Hebr. 4.12). Ved jevnlig å lytte til Guds ord blir vi åpne og lydige i forhold til hans gjerning i oss, og lar den få bære frukt i våre liv.

Pave Frans, februar 2023

Foto: vaticannews.va
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar