Gratulerer med dagen, kjære kvinner!

Den internasjonale kvinnedagen feires 8. mars siden 1975. Men det er ingen dag uten kvinner!

Temaet for 2023 er: “DigitALL: Innovasjon og teknologi for likestilling”. I dag lider kvinner av digital marginalisering, ettersom 37% av dem ikke har tilgang til internett. Derfor er de ikke i stand til å navigere i den digitale verden.

Claretiner-søstrene (Religiosas de Maria Immaculada – RMI) har forberedt en inspirerende bønn for i dag. Her kommer et lite utdrag:

Maria Magdalena (Joh 20,10-18, Maria kommer til graven og møter den Oppstandne)

Maria Magdalena har en veldig viktig rolle i forkynnelsen av oppstandelsen. Tradisjonen vil ha det slik at hun er den angrende prostituerte kvinnen som blir nevnt i evangeliene. Men dette fortelles om andre kvinner, ikke om Maria Magdalena!

Lukas beskriver derimot at Jesus drev ut syv demoner av henne. Demonene vil nok ha gitt henne følelsen av å være uren, ekskludert, uten stemme, margnialisert, full av skyldfølelser, undertrykt og ute av stand til å lære eller forandre sin egen situasjon.

Å møte Jesus frelser Maria. Et nytt liv begynner. Hun føler seg som en fri kvinne og bruker sin energi for å fremme Guds rike og for å hjelpe sine medmennesker. Hun blir til Jesu disippel, venninne og ledsager.

Maria Magdalena var så trofast at hun kunne følge Jesus inn i lidelse og død. Hun var ikke redd til å stå under korset og holde ut mens Jesus led og døde.


Hun er da også den første personen som møter den oppstandne Jesus. I hagen foran graven oppdager Maria at hennes elskede mester lever. Hennes hjerte flyter over da hun hører Jesus uttaler hennes navn.

Og hun blir til den første apostelen, apostel apostolorum, ved at Jesus gir henne oppdraget til å fortelle disiplene at han lever.

Det er selvmotsigende at Jesus bruker denne kvinnen til å være den første forkynneren av livets triumf over døden. Det er jo mennene som har makten i verden! Ved dette forteller Jesus oss at de som undertrykker, dreper og ekskluderer, ikke triumferer til slutt.

Kilde: JPIC Secretariat Claretian Missionaries, Roma