Holmlia kirke inviterer til utstillingen “Buskfolkets bilder”

Vi får en egen omvisning for St Hallvard menighet søndag 26. mars etter kveldsmessen.

https://www.kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/holmlia/forsideoppslag1/buskfolkets%20bilder/?fbclid=IwAR3syMD8SzWc945Q3Ca0k13ihIQSLw2EIO2tDT3O2sW1_xD9aFXXNIvZzuY