Ukens pave Frans

Utvalgt og elsket av Gud

Utvalgt og elsket av Gud, er vi kalt til å leve som det sømmer seg blant de hellige (Ef 5,3), til å kle oss med følelser av godhet, ydmykhet, storsinn, og til å bære Åndens frukt.

Pave Frans, mars 2023

Foto: CNS/Paul Haring
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar