Lovsangskveld lørdag 1. april

“Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at JEG ER” 
(Joh 8, 27a jf. Exodus 3,14)  

Velkommen til tilbedelse med lovsanger lørdag kl. 17 før palmesøndag.

Denne gangen skal vi bruke lovsangen som bro mellom de 3 Jesu “JEG ER” titler som brukes i fastetidens søndagsliturgi, og Jesu ord på korset.