Ukens pave Frans

Fastetidens vei

Vi trenger å bli renset for alt smusset som har tilskitnet våre hjerter.

Hvordan?

Bønn, faste og barmhjertighetsgjerninger; det er fastetidens vei.

Pave Frans, mars 2023

Foto: catholicireland.net
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar