Skjærtorsdag 2023

Vi blir mer og mer den vi mottar. P. Ragnars preken på Skjærtorsdag

Dagen handler om feiringen av eukaristien – takksigelsen. Vi minnes i dag at Jesus spiste sin siste aftensmåltid sammen med sine disipler. Han rakte dem vin og brød med de kjente ordene: “Dette er mitt legeme – dette er mitt blod.” Og han ga dem et oppdrag: “Gjør dette til minne om meg!”

Dagens budskap er Jesu kjærlighet til oss. Jesus er skjult i brødets og vinens form, men Han er virkelig til stede. Gang på gang når vi kommer til messen, mottar vi Jesu legeme. Og vi blir mer og mer den vi mottar.

Jesu soningsoffer var for hele menneskeheten. Derfor er det så viktig å ta imot Jesu legemet og blod. Forvandlingen er ikke avhengig av at vi har sterk nok tro. Gud behøver ikke noe prestasjoner fra vår side. Forvandlingen er en gave som vi trenger. Eukaristien er selve kjernen i den kristne menigheten, det er et privilegium å være del av dette fantastiske fellesskapet, uansett hvilke roller vi har.

Høytelskede, la oss lære av ham som er den fremste av alle pedagogene. La oss vie oss til vår neste i kjærlighet og ydmykhet.

La oss se i denne sammenheng på fotvaskingen. Jesus har gitt oss et eksempel som viser oss hvordan vi kan knele for hverandre. Dette er særlig viktig for meg som deres prest. Jeg blir minnet om at en prest skal tjene og ikke herske. Fotvaskingen viser plassen til presten. Vi er alle søstre og brødre. Hva var de første kristne kjent for: visstnok at de elsket hverandre. Å elske hverandre er dét kristne kjennetegnet.