Langfredag 2023

Jesus led og døde – for at vi skal ha liv. P. Ragnars preken på Langfredag

I dag går vi lidelsens vei til Golgata. Vi ser hva Jesus gjorde for oss, han seirer over liv og død – for oss!

Selve kilden til helse og legedom ble pisket, torturert, slått og forhånet. Jesus sa ikke et ord, han visste hvorfor han måtte tåle alt dette. Vi i dag ser lidelsen, for deg og meg.

Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg, for ved ditt hellige kors har du forløst verden!
La oss holde litt stillhet for å ta dette innover oss.