Påskenatt 2023

Jesus er oppstanden, halleluja, halleluja! P. Ragnars preken i påskenatten

Nå har vi hørt 9 lesninger denne natten. De forteller om hele frelseshistorien, Guds vei med sitt utvalgte folk. Vi kunne bruke hele natten på disse fantastiske lesninger. Ja, vi kunne bruke et helt liv, og vi vil alltid finne noe nytt i tekstene.

La meg ta et eksempel: Jødene hadde en helt spesiell skikk når de begravet sine døde. De visste hvordan å konservere et lik. De hadde funnet en blanding av salver og urter som ville bevare en død kropp lenge. Men det var en kostbar ting. En slik begravelse var kun for de rike.

Nå vet vi alle at Jesus ikke var en materiell rik person. Men han hadde venner som kunne steppe inn. Nikodemus, fariseeren som besøkte Jesus midt på natten for å ikke bli oppdaget, var rik og brakte salver. 100 pund! Dette er så mye at det i dag ville tilsvare 2 millioner kroner!

Jesus døde rett før sabbaten. Hos jødene begynner en dag allerede kvelden før, altså fredag kveld. Derfor hadde kvinnene ikke mulighet til å salve og gjøre klar kroppen til den døde Jesus rett etter han døde, fredag ettermiddag. De måtte vente en dag grunnet den foreskrevne sabbatsroen. Men så snart de kunne gjøre det, var de ved graven. Det var grytidlig på søndag morgen mens det ennå var mørkt.

Evangelisten Matteus forteller at de så en engel. Hos Markus derimot høres det noe annerledes ut. Han sier at kvinnene løp vekk – vettskremt. Men Matteus forteller at de ble glade. De løp raskt for å bringe engelens budskap om oppstandelsen til Jesu disipler. Dermed ble de apostlenes apostler, altså de som bringer budskapet til budbringerne.

Så kom de til disiplene – og ble ikke trodd! Til og med Peter var vantro!

Bare denne utvalgte gruppe kvinner forstod hvilket store under som hadde skjedd i denne velsignede natten. At Gud hadde oppvakt sin enbårne Sønn fra døden!

Kvinnene var tidlig oppe, våkne, tjenestevillige. De ville vise en siste respekt ved å gå til graven og salve den døde Jesus. Denne kjærlighetshandlingen ville knapt noen bemerket om den ikke var blitt gjort. Men nettopp derfor blir de Guds budbringere.

De fleste av oss her i natt er også full av undring. Også vi har fått troens gave – i dåpen. Påskenattsfeiringen er nettopp en stor fest for dåpens sakrament. Og vi ser alt det underfulle som Gud har gjort for oss. Jesus er oppstanden, halleluja, halleluja. Ja, han er sannelig oppstanden, halleluja, halleluja!

Se flere bilder her