Påskedag 2023

Ja, han er sannelig oppstanden, halleluja, halleluja! P. Ragnars preken på påskedag.

I dag feirer vi Jesu oppstandelsen fra de døde. Tenk, døden var ikke slutten av Jesu liv. Disiplene forstod det ikke. Hvordan kunne de? Noen av disiplene møter ham, men gjenkjenner ham ikke. Tomas, som ikke var med da Jesus kom til disiplene, nekter å tro. Det er forståelig.

Men det at Jesus ble oppvekket fra de døde, handler om mye mer. Det handler om evig liv!
Vi kan allerede ha dette livet nå. Vi er døpt, og vi er budbringere av det glade budskap om kjærlighet og evig liv.

Selvsagt kan det oppstå tvil: Hvorfor finnes da fattigdom og lidelse? Det er et paradoks, ja en skandale! Hvor er Guds rike? Hvorfor holder vi igjen? Hjelpemidlene er på plass, først og fremst i Jesu lære og sakramentene.

Vi må nok spørre oss selv: Hva med våre ambisjoner som kristne? Visstnok, vi kan ikke alle være en Frans av Assisi eller en Moder Teresa. Men kanskje kunne vi prøve å være bitte lite grann som den hellige Frans og som Moder Teresa?!

Det handler om omsette tanker og ord til handling. Hva ble de første kristne lagt merke til? Det ble sagt om dem: «Sehvor høyt de elsker hverandre!» Det å elske er selve lakmustesten for en kristen!

Vi skal nå fornye våre dåpsløfter. Det gjør vi etter å ha gått gjennom denne siste uken sammen. Vi har feiret Jesu inntog i Jerusalem ved å rope “Hosianna!” og ved å viftet med palmegrener. Vi var med, da Jesus feiret sitt siste nattverd med disiplene og vasket deres føtter. Vi var tilstede, da han ble dømt av Pilatus og måtte bære sitt kors til Golgata. Vi stod under korset da Jesus døde. Og vi var med, da Gud vekket han opp fra de døde. Påskejubelen kunne slippes løs!

Ved å fornye våre dåpsløfter nå, forplikter vi oss til å spre det glade budskap, ikke i ord eller formaninger, men i handling! Vi kan her og nå bli ett med vår oppstandne Herre Jesus Kristus. Dette bør kunngjøres for alle!

Vi kan ikke annet enn dele, hvilket håp vi er kalt til. Det er fantastisk å være medlem i det kristne fellesskapet. Det må bli synlig for alle innenfor og utenfor!

La oss be om at vår tro må bli fornyet og styrket – slik ar vi kan gi den videre, ikke i ord, men i gjerning!