Ukens pave Frans

Gå ut med evangeliet!

Brødre og søstre, fylt av den oppstandne Kristi glede, la oss be om nåden til å være en Kirke som “går ut”, et fellesskap av misjonerende disipler som tar initiativ og forplikter oss til å forkynne evangeliet om fred og barmhjertighet.

Pave Frans, påsken 2023

Foto: Allesandra Tarantino / AP
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar