Ukens pave Frans

Jesus – vårt håp

Vårt håp heter Jesus. Han lever, og det onde har ikke lenger makt over ham. Når vi mislykkes, kan det ikke hindre oss i å begynne på nytt, og døden blir overgangen til begynnelsen på et nytt liv.

Pave Frans, april 2023

Foto: Rome Reports
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar