Velkommen til religionenes dag

Mer info på: https://www.facebook.com/religionsdialoggamlebyengronland/