Månedlig Arkiv: april 2023

Ukens pave Frans

Jesus – vårt håp

Vårt håp heter Jesus. Han lever, og det onde har ikke lenger makt over ham. Når vi mislykkes, kan det ikke hindre oss i å begynne på nytt, og døden blir overgangen til begynnelsen på et nytt liv.

Pave Frans, april 2023

Foto: Rome Reports
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar

Min Herre og min Gud!

Fra ‘Tomas Tvileren’ til ‘Tomas Bekjenneren’. P. Ragnars preken på Barmhjertighetssøndagen.

Vi avslutter påskeoktaven i dag. Men påsken er ikke over, langt ifra! Etter 40 dager faste blir det nå 50 dager fest, helt til Pinsen! Gled dere, halleluja!

Hva er det vi må feire så intenst? Jo, det er at Jesus Kristus har innstiftet den nye pakten. Denne pakten er et uforglemmelig pant på at det ikke finnes noe større kjærlighet og barmhjertighet i dette universet enn den kjærligheten og barmhjertigheten som vår store og gode Gud har for sine skapninger – oss, denne verden og hele kosmos!

I dag ser vi dessverre en økende likegyldighet mot menneskers verdighet. Men husk: Jesus gikk til de mest marginaliserte, de syke, spedalske, fattige og utstøtte. Hvordan ser vi på dem?

Vår tids dogma er: du er hva du gjør. Altså: et menneske som kan produsere noe, er mer verdt enn en person som ikke kan det. Dette er IKKE Kirkens lære!

Hvordan forholder vi oss når vi møter nye mennesker? Klassifiserer vi dem som innenfor og utenfor det gode selskapet? Åpner vi oss i et møte med et nytt menneske uansett hvordan det ytre inntrykket måtte være?

I evangeliet i dag hørte vi om Tomas apostelen, som også har fått tittelen ‘tvileren’. Det siste går faktisk litt langt! Det er samme Tomas som har sagt i møte med den oppstandne Jesus: “Min Herre og min Gud!” For en bekjennelse! Det viser til en levende og ekte Gud!

I sin tid har vår forhenværende sogneprest p. Ronald spurt gang på gang: “Hva skal du si når presten løfter brødet og kalken?” Og han siktet til nettopp denne bekjennelsen av apostelen Tomas: ‘Min Herre og min Gud!’

Tomas kom helt til India. Der skal han har dødd som martyr. Da kolonialherrene kom dit, fant de en voksen kirke med en sterk tro. Den dag i dag kalles den store gruppen av kristne i Indias sørvestlige del Kerala for ‘Tomaskristne’.

Og husk: Jesus kom tilbake til disiplene for annen gang. Tomas hadde ikke vært sammen med disiplene, da Jesus kom første gang. Jesus kom en gang til – for Tomas skyld! Hva vil det si? Jo, Tomas var viktig! Tomas Tvileren kunne så bli til Tomas Bekjenneren! Måtte også vi åpne våre hjerter som Tomas gjorde!

Ukens pave Frans

Gå ut med evangeliet!

Brødre og søstre, fylt av den oppstandne Kristi glede, la oss be om nåden til å være en Kirke som “går ut”, et fellesskap av misjonerende disipler som tar initiativ og forplikter oss til å forkynne evangeliet om fred og barmhjertighet.

Pave Frans, påsken 2023

Foto: Allesandra Tarantino / AP
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar