Jesus, den gode hyrde

P. Andreas feiret høymessen på Den-gode-hyrdes-søndag, også kalt Kallssøndag

Siste søndag ble det spesielt bedt om kall, at Gud måtte kalle gode hyrder. Her kommer noen tanker fra p. Andreas om hva en god hyrde er:

Hyrdene er ikke bare prestene, men også andre personer i menigheten som bryr seg om de troende der. Det kan være mennesker som har omsorg for mindre eller større grupper i menigheten, som kateketer og ledere av ulike grupper (og det er mange i St. Hallvard). Og ikke glem hyrdene i familiene våre, mødre og fedre.

I dagens evangelium kan det bli litt forvirrende hvilke bilder Jesus bruker. Evangelisten Johannes forteller om hyrden og sauene i stallen. Vi har for det første Jesus, hyrden som selv leder sauene. Sauene kjenner hans stemme og følger ham.

For det andre snakkes det om Jesus som porten til stallen. Porten verner sauene i stallen. Den holder tyvene og rovdyr på avstand. Det er porten sauene går forbi når de skal inn i stallen eller ut av den.

Paven sa i sin preken søndag morgen i Budapest: Ha åpne dører, la menneskene komme til Jesus! Fordi Jesus “har kommet for at alle kan ha liv og overflod”. Han kom som en hyrde for å lete etter sin hjord, for å bevare oss fra døden, for å lete etter oss når vi har gått oss ville. Jesus er som en hyrde som kjenner hver eneste sau i flokken, elsker den med uendelig kjærlighet og fører den til sin Fars stall slik at vi alle blir Guds barn.

Pave Frans fortsetter med å også betrakte to bilder i dagens evangelium. Han fokuserer på at Jesus kaller sine egne sauer ved navn. Først kaller Jesus hver enkelt av oss.

Så fører Jesus sauene ut. Ut av stallen og hen til menneskene som venter på å høre Det glade budskapet. Paven referer her også – som p. Andreas – til døren som vi må gå gjennom. Det blir altså en dobbel bevegelse: Først inn i stallen for å bli Guds barn, så ut av stallen for å skape Guds fellesskap.

Til slutt nevnte p. Andreas to festdager fredag og lørdag i siste uke. Fredag var det fest for Peter Chanel, Maristpatrenes første martyr som virket på Fiji-øyene. Han hadde ikke stor suksess, da han oppholdt seg i Stillehavet, men etter at han ble drept der av øyas høvding (fordi Chanel hadde døpt høvdingens sønn) ble hele øya katolsk! Han ble kalt ‘mannen med den gode sjelen’ og må ha vært en god hyrde.

Lørdag var festen for den hellige Katarina av Siena. Hun var også en god hyrde, til og med for datidens paver. Pave Johannes Paul II har oppnevnt Katarina som vernehelgen for Europa.

Med disse to eksempler for øye: Gud, la også oss være gode hyrder som gir andre liv og overflod!

For å lese hele pavens preken (på engelsk), klikk her.