Velkommen til lovsangskveld med St. Elisabethsøstrene lørdag 6. mai kl. 16.30