Ukens pave Frans

Trygghet

Den oppstandne Kristus er vår framtid. Han er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, utgangspunktet og det endelige målet for menneskehetens historie. Vårt liv er preget av skjørhet, men det er trygt plassert i Hans hender.

Pave Frans, mai 2023

Foto: Gregorio Borgia / AP file
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar