Som brødre og søstre. Religionenes dag 2023 – på Grønland, Urtehagen

av Elin Anker

“Majoriteten av klodens befolkning kaller seg troende, og det burde få religionene til å gå i dialog med hverandre for å beskytte naturen, forsvare de fattige og bygge et nettverk av gjensidig respekt og broderlighet.’

Pave Frans’ ord (Laudato Si’ Kap.5.201) gjelder ikke bare de store internasjonale sammenhengene, det handler også om vårt eget nabolag. Under vårt selvkomponerte motto for dagen, “Vi må dyrke freden der vi er!” deltok noen av oss fra St.Hallvard på Religionenes dag lørdag 6. mai.

Arrangementet ble holdt på Grønland i det som i dag kalles Urtehagen, det vil si akkurat der St.Hallvard menighet holdt til fra 1890 til kirken på Enerhaugen sto ferdig i 1966. Vi ble tatt hjertelig i mot både av medarrangører og av publikum.

Helt inntil Urtehagen ligger det nå en moské. En av lederene der kunne fortelle om sin oppvekst på Enerhaugen da han og de andre barna i nabolaget nærmest hang rundt brødrene i fransiskanerklosteret. Speiderkjelleren ble lånt ut til muslimenes fredagbønn og var på sett og vis det første moskélokalet i byen.

Anglikanere og baptister, muslimer og katolikker, kvekere og buddhister, Det mosaiske trossamfunn og Den norske kirke. Lørdag var alle samlet under en høy og skyfri vårhimmel. Men hele dagen var Politiet tydelig og årvåkent tilstede i utkanten av området. Vi lever i et fredelig hjørne av verden, likevel midt i en tid der svært mange mennesker utsettes for aggresjon og angrep, polarisering og mistenkeliggjøring og ikke sjelden er det knyttet til etnisitet og religion.

Som en del av vårt bidrag fra katolsk hold, hadde vi valgt “En bønn for vår jord” som er økumenisk i videste forstand og kan bes av alle som tror på en allmektig Skaper og Gud og som avsluttes slik (Laudato Si’ s.194 -195):

“Lær oss å oppdage hver tings verdi, 

å bli fylt med ærefrykt og ettertanke, 

å erkjenne at vi er dypt forenet 

med alle skapninger

mens vi er på vei mot ditt uendelige lys.

Vi takker deg for at du er med oss hver dag.

Vi ber deg, gi oss mot i vår kamp

for rettferdighet, kjærlighet og fred.”

Bilde: Elin Anker og Erik Aashamar på Grønland, tatt av Margareth Pancras