Søndagsblad for søndagene 14. og 21. mai 2023

sondagsblad-230514-230521

Og litt mer om St. Hallvard…
https://www.katolsk.no/nyheter/2023/05/15-mai-minnes-vi-st-hallvard-skytshelgen-for-oslo