Laudato Si’-uke 2023 – Håp for jorden

La oss øve oss i solidaritet med alle mennesker og jorden og hele skaperverket!

Pave Frans’ kjente miljøencyclika Laudato Si (Lovet være du, kan kjøpes i St. Olav bokhandel) ble skrevet for 8 år siden. Det er et brev til oss ALLE, alle mennesker uansett tro, nasjonalitet, hudfarge, kjønn etc.

Dette markeres med en egen Laudato Si-uke fra 21. mai frem til 28. mai. Selve jubileumsdagen er i dag, onsdag 24. mai. Pave Frans oppfordrer oss alle til å ta del i uken, slik at vi kan øke bevisstheten rundt klima og miljø, og aktivt gjøre noe for å ta vare på vårt felles hjem.

Pave Frans har gitt oppdrag til Dikasteriet for menneskenes helhetlige utvikling og den katolske klimabevegelsen Global Catholic Climate Movement å samarbeide (Laudato Si’-bevegelsen). Laudato Si’-uken er en frukt av samarbeidet.

Laudato Si’-bevegelsen har laget en film med tittelen “The Letter” – “Brevet”. Denne filmen ble lansert siste oktober og anbefales å se i denne uken eller senere, helst flere sammen slik at det kan snakkes litt om innholdet.

I går var flere kvinner og en mann (presten) samlet hos St. Josephsøstrene på Grefsen for å gjøre nettopp det: Se filmen sammen. Det var søstre og noen av deres medvandrere (se bilde), fra noen i 30-årene til helt opp til 90-årene. Filmen har gått på NRK med norsk undertekst slik at alle hadde en sjanse å forstå.

The Letter forteller historien om en reise til Roma. Fem miljøforkjempere ble invitert av pave Frans for å diskutere hans encyclika Laudato Si’. De fem kommer fra alle verdens kanter, en høvding fra Amazonas, en ung jente fra India, en ung båtflyktning fra Senegal, to høytutdannede forskere fra Hawaii. Den eksklusive dialogen med paven, som ble inkludert i filmen, gir et dypere innblikk i pave Frans’ personlige historie siden han ble valgt til pave og biskop av Roma i mars 2013.

Etter å ha sett filmen ble det en samtale i gruppen på Grefsen. Flere viste seg imponert over solidariteten som vokste blant filmens hovedpersoner den tiden de var samlet i Italia.

Og da er vi midt i Jesu og Paulus’ og pave Frans’ budskap: Den globale menneskelige solidariteten er så viktig! Vi alle må bidra til å vise omsorg for hverandre og for vårt felles hjem! Hvis dette budskapet trenger inn i våre hjerter, så er mye gjort for at vi kan leve i sunn balanse og indre fred på denne fantastiske kloden.

Tipps: For å erfare mer om innholdet i encyclikaen, skriv inn stikkordet Laudato Si på søkefeltet.

Bilde og tekst: HHM. Bildet fra paven er tatt fra hjemmesiden https://www.theletterfilm.org/.