Søndagsblad for pinsedag søndag 28. mai 2023

I St. Hallvard feirer vi alle pinsedagsmessene søndag 28. mai for rettferd og fred i Ukraina.
All søndagens kollekt går til Caritas Ukraina, som gjør en storartet innsats.

sondagsblad-230528