Ukens pave Frans

En tro som smitter

Når evangeliet leves i hele sin fylde, vender vi oss ikke innover i oss selv, men vitner om troen slik at den blir til en tro som smitter. På denne måten fødes vår lidenskap for å evangelisere.

Pave Frans, mai 2023

Foto: CNS photo/Alessandro Bianchi
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar