Ukens pave Frans

En Far i himmelen

Hvis vi lever som sønner og døtre, brødre og søstre på jorden, vil folk få vite at vi alle har en Far i himmelen.

Pave Frans, juni 2023

Foto: CNS/Paul Haring
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar