Earth care with art (EWA)- Norge…

inviterer til utstillingen: Male med jord og hjerte

I Laudato Si’ skriver Pave Frans:

«Verden er mer enn et problem som skal løses, den er et gledens mysterium som vi skal betrakte med glad lovprisning»

I samarbeid med St. Hallvard kirke på Tøyen i Oslo ønsker EWA-Norge velkommen til en utstilling som minner om skjønnheten i naturen og i barns egne uttrykk.

En av de malende jentene sier selv: «I maleriene våre er det et budskap: Se her, dette fins, ikke ødelegg det. Eller: Se, det var. Det fantes.»

Lørdag 1.juli kl. 13-17

Søndag 2.juli kl. 10-16

Adresse: Enerhauggata 4, 0651 Oslo

Maleriene er laget med plantefarger av barn og ungdommer i India; i storbyslummen utenfor Kolkata, veverlandsbyer i Nadia og i mangroveskogen Sundarban. Det blir mulig å kjøpe innrammede malerier under utstillingen.

Det blir også mulig å kjøpe kalendere (for 2024) med malerier og den nyutgitte boken «A Small Book of Painting» av Wera Sæther.

Hjertelig velkommen!