Ukens pave Frans

Utdanning

Utdanning består ikke i å fylle hoder med idéer, men i å følge og oppmuntre elever på en reise i menneskelig og åndelig vekst, og å vise dem hvordan vennskap med den oppstandne Jesus gjør hjertet større og livet mer menneskelig.

Pave Frans, juni 2023

Foto: CNS/L’Osservatore Romano
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar