Vær mild og ydmyk av sinn!

Refleksjon over søndagens tekster (del 2)

I går så vi på Jesu invitasjon ‘å finne hvile hos ham’ og konsekvensene det har for vårt trosliv.

Ikke nok med det. Det har også konsekvenser for de verdslige forholdene vi lever i. Vi er utsatt for mange ytre og indre krav som kan sette oss under press. Vi selv og andre har forventninger mot oss som vi mener at vi må innfri. Koste hva det koste vil! Det gjelder å være vellykket og ikke vise svakhet. Kun på den måten ville vi ha en verdi her i verden.

Jesus derimot viser oss noe helt annet. Han oppfordrer oss å ta ham som eksempel. Han sier om seg selv: “Jeg er mild og ydmyk av sinn.” Hva betyr det ‘å være mild’? I første omgang nok det å være god mot seg selv, ikke fordømme seg selv, for eksempel egne handlinger, tanker, grenser og utseende. Verdsette seg selv – og deretter også sine medmennesker!

Den som er mild og ydmyk, anerkjenner sine egne behov og svakheter. Den tar ikke på seg unødvendige byrder for å vise seg selv, andre eller til og med Gud hvor vellykket den er. Ydmykhet er på denne måten virkelig frigjørende!

Bilde (HHM): St. Olav kirke på Avaldsnes, Karmøy, med den syv meter høye, frittstående bautastenen som kalles “Marias synål” (https://no.wikipedia.org/wiki/Jomfru_Marias_syn%C3%A5l)